Váš účet bol úspešne vytvorený!

Webstránka ezin.info bola úspešne nainštalovaná na servery! Prosím odstráňte súbor default.php z priečinka public_html a potom uploadnite svoju webstránku použitím FTP alebo Správcu súborov.

Toto je zoznam súborov v priečinku public_html: